DC 3:ans besättning kan ha bärgats

De fyra män som ännu saknas från den nedskjutna svenska DC 3:an kan ha hoppat fallskärm, flutit länge i vattnet och plockats upp av Sovjet. Det visar nya rön av haveriutredningen.

Läs artikeln på Svenska Dagbladet

(2006-04-10)