Statens maritima museer och Stockholm universitet går in i ett samarbete som sätter fokus på det maritima kulturarvet. Från 2010 satsar vardera parten upp till två miljoner årligen för att forskning och utbildning inom det maritima ämnesområdet skall nå världsklass. De akademiska ämnesområden som berörs är arkeologi, etnologi och historia.

Statens maritima museer, huvudman för Marinmuseum, Sjöhistoriska museet och Vasamuseet, hoppas med detta kunna initiera viktig forskning kring det maritima kulturarvet. Sverige har internationellt sett oerhört goda förutsättningar, regalskeppet Vasa och Östersjön som en skattgömma för unikt bevarade vrak är några exempel. Samarbetet för att med humaniora belysa det maritima beslutas av formella skäl ett år i taget, men är tänkt att pågå i sex år.

– Det här blir ett nytt och mer systematiskt sätt för oss att satsa på kvalificerad kunskapsuppbyggnad. Forskningssamverkan med universitet och högskolor är en viktig framgångsfaktor för museerna, säger Robert Olsson, chef för Statens maritima museer.

Avsikten är att samarbetet skall organiseras i ett centrum för maritima studier förlagt till Stockholms universitet till vilket forskare och doktorander från såväl det egna universitetet som från andra universitet och högskolor i landet kommer att knytas.

– Vi ser väldigt positivt på möjligheterna inom detta forskningssamarbete inom det maritima området och hoppas att denna form för långsiktigt samarbete och mångvetenskapligt angreppssätt i framtiden kan användas som modell för annan angelägen humanistisk forskning knuten även till andra museer och kulturinstitutioner, säger Gunnar Svensson, dekanus för Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet.