Det måste bli lättare att göra sig av med musei­föremål, kräver de stora statliga museerna som inte har plats i sina samlingar. En idé är att överskottet av museiföremål skall bjudas ut på nätet. Men museerna är rädda att gallringen skall skada deras förtroende hos allmänheten. [SvD]

https://www.svd.se/museer-tvingas-gallra-bland-foremalen