Första svenska utbildningen till guide startar i Göteborg

Dramatiserad stadsvandring i Göteborg. Foto: Carina S (Wikimedia Commons)

Dramatiserad stadsvandring i Göteborg. Foto: Carina S (Wikimedia Commons)

I höst startar Göteborgs universitet ett kandidatprogram för den som vill bli guide. Det är den första utbildningen i sitt slag i Sverige. Utomlands har universitetsbaserade guideutbildningar länge varit praxis. I Sverige har det inte funnits något motsvarande. Sedan höstterminen 2015 har Göteborgs universitet kört en pilotkurs i guidekunskap för den som vill prova att ta sig an guideyrket på en akademisk nivå. Nu uppgraderas kursen till ett kandidatprogram.

– Något som universitetet kan bidra med är den kritiska blicken. Vi ska inte bara förmedla en kanon utan också ett kritiskt öga på vad som anses vara ett viktigt kulturarv, säger Maria Persson som kommer undervisa på programmets arkeologimoment.

Att vara guide handlar om så mycket mer än att bara rabbla årtal. På utbildningen får studenterna bland annat lära sig hur de skapar en upplevelse.

– Den allra bästa guiden får människor att tänka till och gå från guidningen med en djupare förståelse för hur det exempelvis var att leva på en viss plats, säger Maria Persson.

På programmet får studenterna ämneskunskaper inom många områden, till exempel arkeologi, historia, naturkunskap och bebyggelse- och stilhistoria. Men de får också kunskap om hur de guidar människor till upplevelser i vitt skilda miljöer knutna till historia, kultur eller natur.

– Det handlar inte bara om att bli en buss- eller turistguide utan studenterna får även möjligheter att arbeta med värdskap på museer eller liknande. Besöksindustrin har ju många fler arbetstillfällen än just guide, säger Maria Persson.

Programmet är ett samarbete mellan flera olika aktörer. Bland annat medverkar Centrum för turism på Handelshögskolan. Även flera av museerna i regionen är involverade, dels via studiebesök och undervisning på plats, dels via praktikperioder. En av dem som gått den tidigare kursen och gjort sin praktik på Göteborgs stadsmuseum är Jessica Nilsson.

– Jag hade turen att få göra praktik på den plats jag verkligen önskade. Sen fick jag sommarjobb där, och jag håller fortfarande visningar emellanåt.

Kandidatprogrammet ”Guide: upplevelser, kommunikation, kulturarv” ges för första gången höstterminen 2017 och kan sökas fram till 18 april. Programmet ger behörighet att läsa vidare på avancerad nivå.