Förslaget från kulturdepartementet om att konkurrensutsätta utgrävningar väcker starka reaktioner bland landets arkeologer. Förslaget innebär att den som vill exploatera mark med fornlämningar skall ta större ­ansvar för den arkeologiska undersökningen. Kritikerna varnar för sämre kvalitet och prisdumpning. [SvD]

https://www.svd.se/nya-spelregler-for-arkeologin