Skarp kritik mot nya spelregler för arkeologin

Förslaget från kulturdepartementet om att konkurrensutsätta utgrävningar väcker starka reaktioner bland landets arkeologer. Förslaget innebär att den som vill exploatera mark med fornlämningar skall ta större ­ansvar för den arkeologiska undersökningen. Kritikerna varnar för sämre kvalitet och prisdumpning.

Läs artikeln på Svenska Dagbladet

(2011-03-09)