Museernas vårmöte i Linköping och Norrköping

Museernas vårmöte 2016

Den 19 april startar Sveriges största nationella museikonferens i Linköping och Norrköping. Under parollen ’Med mod och makt’ ska konferensen bland annat att sätta fokus på hur museerna kan utmana sina traditionella roller och ta plats i den pågående samhällsdebatten.

– Museerna har en betydelsefull roll att spela i samhället. Vi ser det därför som mycket angeläget att lyfta frågan om hur museisektorn kan ta större plats i viktiga samhällsfrågor och utmana sina traditionella arbetssätt och roller, säger Mats Persson, generalsekreterare på Riksförbundet Sveriges museer.

Under konferensens första dag talar kulturminister Alice Bah Kuhnke och delar ut museibranschens finaste pris – Årets museum. Vi får också lyssna till inspirerande föredrag av David Fleming, chef för National Museums Liverpool, Mikael Eivergård och Anna Furumark, som arbetar i projektet ’Heterogena kulturarv’, Ari Riabacke, fil.dr. i risk- och beslutsanalys, samt Rättviseförmedlingens styrelseordförande Seher Yilmaz.

Vårmötets första dag webbsänds på Youtube.

Dag 2 erbjuds ett tjugotal olika programpunkter, där fokus ligger på hur museerna inom ramen för sitt dagliga arbete med samlingar, med publik och i samverkan med andra, kan ta konkreta steg för att arbeta med aktuella samhällsfrågor och ta plats i debatten.

Dag 3 anordnas föreläsningar och workshops på olika museer i Norrköping samt utflykt till arbetslivsmuseer i Motala och till Friluftsmuseet Gamla Linköping.