Museichefer har gärna fri entré

Entréavgifterna till statliga museer slopades 2005 och återinfördes två år senare. Besökssiffrorna är nu högre än innan slopandet, men bland museichefer och folk i allmänhet vill man i stort ha fri entré igen, visar Kulturnytts granskning.

Läs artikeln på Sveriges Radio Kulturnytt

(2010-01-16)