Museipubliken hittade tillbaka 2023

Efter några skakiga år är totalsiffran för svenska museibesök tillbaka på toppnivå. Den digitala museiboom som fick extra fart under pandemin fortsätter.

Riksförbundet Sveriges Museer presenterar en rapport med museernas besök under fjolåret. Rapporten sammanställer svar från 147 museer som haft 17,7 miljoner besök på plats. Enligt rapporten varierar framgångarna något, men totalt hade museerna under fjolåret drygt 6 procent fler besök jämfört med 2022.

– Besökssiffrorna har klättrat uppåt några år och ligger nu på topp igen, säger Gunnar Ardelius, generalsekreterare Sveriges Museer.

I rapporten redovisas hur många som tagit del av museernas utbud på internet under 2023. Det handlar om allt från att ”besöka” samlingarna digitalt, delta i digitala arrangemang till att uppleva museer via sociala medier. Museerna finns i många olika kanaler.

– Att så många miljoner hittar fram till museerna via internet visar ett imponerande arbete med att möta publiken digitalt, säger Ardelius.

Ur rapporten:
• 17,7 miljoner fysiska besök på museerna vilket är en ökning med 6,5 procent jämfört med 2022
• De statliga museer som innefattades av fri entré t.o.m. 2022 tappade 16 procent av besökarna under 2023
• 21,5 miljoner besök på museernas webbplatser
• 2,7 miljoner digitala besök i samlingarna
• Digitala livearrangemang lockade 325 000 deltagare
• Egna poddar hade 237 000 lyssnare

Det mest besökta museerna var återigen Skansen, Vasamuseet och Nordiska museet.

– Det finns stora möjligheter att utveckla Skansen och efter flera år av ”krisläge” vill vi satsa ännu mer på att våra gäster ska få en unik och fantastisk upplevelse hos oss, säger Skansens marknads- och kommunikationschef Yvonne Nordlind.

De 25 mest besökta museerna 2023:
1. Stiftelsen Skansen 1 411 709 fysiska besök
2. Vasamuseet 1 243 534
3. Stiftelsen Nordiska museet 870 856
4. Malmö museum 633 152
5. Gamla Linköping 450 231
6. Wadköping 418 236
7. Nationalmuseum 389 918
8. Moderna Museet och ArkDes 385 842
9. Prins Eugens Waldemarsudde 361 755
10. Gotlands Museum 338 299
11. Naturhistoriska riksmuseet 336 783
12. Sjöfartsmuseet Akvariet 314 619
13. Norra berget friluftsmuseum Sundsvall 296 506
14. Helsingborgs museum 287 757
15. Dunkers kulturhus 274 434
16. Hallwylska museet 270 936
17. Scenkonstmuseet 265 421
18. Nobel Prize Museum 264 578
19. Vitlycke museum 255 208
20. Göteborgs Naturhistoriska museum 248 797
21. Arbetets museum 231 840
22. Göteborgs konstmuseum 231 736
23. Vallby Friluftsmuseum 227 834
24. Ikea Museum 220 572
25. Marinmuseum 219 799

Rapporten ”Fler besök i snitt och stort sug i cyberrymden. 147 museer om besöken 2023” kan läsas på Sveriges Museers hemsida.

(2024-01-16)

Se även Museerna har fått tillbaka 9 av 10 besökare (2023-01-13)