Myntfynd från Gästrikland och Hälsingland

Bokomslaget

Myntfynd från Gästrikland och Hälsingland är den fjortonde volymen i serien Sveriges mynthistoria och i om med den har samtliga landskap i Norrland behandlats.

Projektet ”Sveriges Mynthistoria – Landskapinventeringen” initierades ursprungligen 1979 av professor Brita Malmer (1925–2013) och har sedan 1988 drivits enbart vid Kungl. Myntkabinettet, Sveriges ekonomiska museum. Den första katalogen utkom 1982 och avsikten med skriftserien är att kortfattat presentera samtliga för Kungl. Myntkabinettet kända myntfynd landskapsvis. I presentationen ingår fyndomständigheter så långt de är kända, kortfattad beskrivning av mynten och dess ursprung, källuppgifter med mera.

Sveriges Mynthistorias kataloger redovisar fynden sockenvis och riktar sig både till forskare in om numismatik, ekonomisk historia och lokalhistoria samt länsmuseer och en historiskt intresserad allmänhet, uppger redaktionskommittén.

Monica Golabiewski Lannby:
Myntfynd från Gästrikland och Hälsingland
Kungl. Myntkabinettet
Utkom 2018