Svensk sjöhistorisk bibliografi 1992–1996

Bibliografierna redovisar böcker och artiklar ur tidskrifter och årsböcker rörande skilda maritima ämnen – sammanlagt 6 360 titlar. Ett författarregister och ett ämnesordsregister underlättar systematiskt sökande, men bibliografin uppdaterar även de tidigare bibliografierna – inte minst då det gäller gruppen Nordiska farvatten. Dessutom borde en stor sjösportavdelning borde glädja och intressera fritidsseglarna!

I och med det nya bandet finns sjöhistoriska bibliografier för perioden 1800–1996. Författaren till denna bibliografi, samt bibliografierna för perioden 1946–1964 och 1976–1991, är bibliotekarie på Sjöhistoriska museet.

Helena Grönquist-Franzén:
Svensk sjöhistorisk bibliografi 1992–1996
Sjöhistoriska museet
633 sidor, inbunden
Utkom 2000