Svensk underrättelsetjänst i Baltikum

Redan före andra världskriget hade det svenska försvaret bedrivit underrättelseverksamhet i Baltikum. När de tre baltiska länderna omväxlande ockuperades av Sovjetunionen och Tyskland under kriget gjorde ländernas läge att Sverige måste hålla ett öga på vad som hände där.

Nära vänner och fiender är berättelsen om hur svensk underrättelsetjänst landsatte spioner, samarbetade med motståndsrörelser och andra underrättelsetjänster och infiltrerade medarbetare för att få information om vad som hände på andra sidan Östersjön från 1939 till 1957.

Mikael Witthoff:
Nära vänner och fiender. Svensk underrättelsetjänst i Baltikum
BoD – Books on Demand
Utkom 2021