Myterna kring drottning Margareta, Kristina Gyllenstierna och drottning Kristina

Kvinnor på höga maktpositioner är sällsynta i den svenska historien eftersom äldre tiders strukturer effektivt hindrade dem tillträde till dessa – även om senare tiders historiker har gjort sitt bästa för att ta fram tidigare okända öden.

En möjlighet att i nutid försöka skildra kvinnor i maktens centrum är att undersöka hur de omtalats och avhandlats i eftervärlden. I Kvinnorna, makten, religionen framträder en trio kvinnor vars liv spänner över 300 år. De är drottning Margareta (1353–1412) som regerade över Norden, Kristina Gyllenstierna (ca 1494–1559), Sten Sture d.y.:s änka som ledde försvaret av Stockholm mot danskarna 1520 och drottning Kristina (1626–1689), Gustav II Adolfs dotter, som abdikerade, övergick till katolicismen och flyttade till Rom.

Kring dessa kraftfulla individer har det uppstått myter, men de behöver inte grundas på fria fantasier. Dessa myter spårar och uppehåller sig författarna vid, de berättar om olika tolkningar från olika tider – på så sätt skriver de om nationalism, nordisk enhet, religiösa stridsfrågor och relationerna mellan könen.

Med hjälp av historiska källor men också utifrån skönlitteratur och skrifter bygger Rosenblad och Söderholm en mångfacetterad berättelse som utspelas på många plan.

Jan-Gunnar Rosenblad, fil.dr i statskunskap, och Gundel Söderholm, fil.dr i litteraturvetenskap, har båda varit bibliotekarier vid Stockholms universitetsbibliotek och har tidigare tillsammans skrivit om årtalet 1848 i europeisk historia och om boerna i Sydafrika.

Jan-Gunnar Rosenblad & Gundel Söderholm:
Kvinnorna, makten, religionen – myterna kring drottning Margareta, Kristina Gyllenstierna, drottning Kristina
Carlsson Bokförlag
Utkom 2023