Näcken är en känd gestalt i poesi och bildkonst. I folklivsarkivens samlingar av sägner och berättelser möter han oss däremot i mycket skilda former och under växlande beteckningar som strömkarl, forsgubbe eller bäckahäst. Han framställs som ett ondskefullt väsen som kunde skada såväl män som kvinnor och barn.

I denna bok ställer folkloristen Jochum Stattin in traditionerna i den konkreta verkligheten. Näcken framträder inte bara som en produkt av den folkliga fantasin utan också som en betydelsefull markör av rumsliga, tidsliga och sociala gränser i bondens dagliga liv. Berättelserna om den onde och straffande näcken ger oss härigenom en fördjupad kunskap om levnadsförhållandena i bondesamhället.

Jochum Stattins bok om näcken har blivit något av en klassiker sedan den utkom första gången 1984. Här utges den i en tredje upplaga, nu med ett nyskrivet förord.

Jochum Stattin, verksam vid Etnologiska institutionen i Lund har skrivit bland annat Från gastkramning till gatuvåld — en etnologisk studie av svenska rädslor.

Jochum Stattin:
Näcken. Spelman eller gränsvakt?
Carlsson Bokförlag
Utkom 2008