Naturhistoriska stänger på grund av rasrisk

Naturhistoriska riksmuseet. Foto: Mikael Axelsson

Naturhistoriska riksmuseet. Foto: Mikael Axelsson

Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm stänger helt på grund av rasrisk i innertaket. Museets renoveringsbehov är akuta och enligt överintendenten Lisa Månsson behövs 27 ytterligare miljoner till nästa år.

Hör inslaget på P4 Stockholm

(2023-08-30)