Fornminnen in i nationella geodataplattformen

Riksantikvarieämbetet är första myndighet att lägga ut sina datamängder i den nationella geodataplattformen (NGP), den offentliga portal där all data för samhällsplanering ska finnas och vara åtkomlig för alla.

De första myndighetsdata som läggs ut i NGP omfattar information om fornminnen och andra kulturhistoriska lämningar över hela landet. De innehåller bland annat typ av lämning, identitet, geografiska uppgifter, kvalitetsparametrar, antikvarisk bedömning och statusuppgifter.

– Lämningarna är till stor del är skyddade enligt kulturmiljölagen. Information om dem är därför ett viktigt kunskapsunderlag i planeringen och byggandet av framtidens samhälle, säger Malin Klintborg, enhetschef på Lantmäteriet.

Riksantikvarieämbetets datamängder att finns tillgängliga via nationella geodataplattformen från och med den 13 december 2023.

– Tack vare den nationella geodataplattformen kommer aktörer i samhällsbyggnadsprocessen kunna hitta information samlad på samma plats och strukturerad på samma sätt. Vi tror att kulturmiljöinformationen på så vis når fler. Och det ger ett ökat skydd för vårt gemensamma kulturarv, säger Antonia Baumert t f enhetschef på Riksantikvarieämbetet.

(2023-12-19)