Nordisk familjebok finns nu på Internet

Nordisk familjebok finns nu på Internet. Det är Projekt Runeberg som scannat de 18 banden ur första utgåvan från åren 1876–1894 och lagt ut på nätet i form av 14 000 faksimilbilder. Verket finns fritt och gratis tillgängligt på www.lysator.liu.se/runeberg/nf/

Nordisk familjebok var sin tids största svenska uppslagsverk. Det startades i privat regi av av förläggaren C. E. Gernandt i Helsingborg och i ett slutord från 1894 berättar redaktörerna om projektets vedermödor, lika storstilat och svårstyrt som regalskeppet Vasa. Detta hindrade dem inte från att strax starta om från början med den berömda Uggleupplagan (1904–1926) som var dubbelt som omfattande. Även Projekt Runeberg hoppas kunna fortsätta med ”ugglan”, men detta är beroende på finansiering, vilket för närvarande saknas.

Projekt Runeberg är ett ideellt initiativ att publicera äldre nordisk litteratur på Internet. Det startade 1992 vid Linköpings universitet och utgivningen av Nordisk familjebok är första steget mot projektets tioårsjubileum. Projektledare är Lars Aronsson.

(2002-04-06)