Ny faktabas för byggnadsvård på Internet

Grunden för all god byggnadsvård är kunskap om materialen. Det anser Riksantikvarieämbetet som nu öppnar en faktabas om byggnadsmaterial på Internet. Genom att öka kunskapen om byggnadsmaterial, kan man både höja kvalitén och sänka kostnaderna vid restaureringar. Faktabasen heter Materialguiden och innehåller praktiska tips för alla som är intresserade av byggnadsvård.

– Materialguiden vänder sig till alla som arbetar med byggnadsvård, men även till nyfikna privatpersoner som har funderingar kring byggnadsvård och äldre byggnadsmaterial, berättar projektledaren Thomas Erenmalm.

Tanken med Materialguiden är att man på ett enkelt och översiktligt sätt ska hitta information om traditionella byggnadsmaterial. I faktabasen finns information om materialens historia och egenskaper, men även hur de används och vårdas. En annan viktig aspekt när det gäller byggnadsmaterial är miljön. I Materialguiden finns därför information om materialens miljöpåverkan och möjligheter till återanvändning.

– Materialguiden innehåller information om hur materialen påverkar miljön vid tillverkning och hantering, men också under och efter materialens livstid. Det viktigaste är dock att befintliga material vårdas och underhålls på den plats där de befinner sig, berättar Thomas Erenmalm.

Materialguiden är utformad som en uppslagsbok med ett 30-tal övergripande artiklar. I varje artikel finns nio kapitel med faktatexter om bland annat antikvariska aspekter, vård och underhåll, miljöaspekter och historik. Dessutom har artiklarna kapitel med litteraturtips och länkar. Sammanlagt innehåller Materialguiden information om mer än hundra olika material och flera hundra olika produkter. Boverket, Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen har deltagit i arbetet med faktagranskning. Materialguiden finns här.

(2002-04-06)