Ny chef för Livrustkammaren

Magnus Hagberg har utsetts av regeringen till ny chef för Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet. Sedan nyåret har han varit tillförordnad chef och överintendent för myndigheten.

Hösten 2003 anställdes Magnus som museichef för Hallwylska museet. Dessförinnan har han bland annat arbetat som museichef för Vallby friluftsmuseum och för Arboga museum. Hagberg har en filosofie kandidat-examen med konstvetenskap som huvudämne. Han började sin museibana i Skellefteå och har därefter arbetat både läns- och kommunala museer.

Magnus Hagberg
Magnus Hagberg, ny chef för Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet.
Foto: Jens Mohr, LSH.

– Magnus Hagberg har lång erfarenhet och kunskap att leda organisationer då han arbetat som museichef sedan 1995. Han är en engagerad och utvecklingsinriktad person med genomtänkta reflekterande tankar och visioner om myndighetens framtida verksamhet och utveckling, kommenterar kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M).

– Jag är mycket glad över uppdraget att leda verksamheten med såväl Sveriges äldsta museum Livrustkammaren, barockslottet Skoklosters slott som Hallwylska 1800-talspalats. Kombinationen av förnyelse och tradition känns som en spännande och viktig utmaning, berättar Magnus Hagberg.

Den 1 juni i år tillträder Magnus Hagberg sin tjänst.

(2008-05-12)