Nordiska museet och UR samlar in barnens berättelser för framtiden

Tusentals skolbarn deltog i insamlingen som ägde rum 1942. En av dem var Torbjörn, här med sin familj i Jämtland. Foto ur Nordiska museets samlingar

Tusentals skolbarn deltog i insamlingen som ägde rum 1942. En av dem var Torbjörn i Jämtland. Foto ur Nordiska museets samlingar

Mitt under andra världskriget samlade Nordiska museet och UR, dåvarande Skolradion, in tusentals barns berättelser om sin vardag. Nu görs insamlingen igen i den nya digitala satsningen Mitt liv, där UR och Nordiska museet vill väcka barnens historiemedvetenhet och motivera dem att berätta om sina liv idag. Sveriges alla skolor bjuds nu in att delta.

Den 23 april lanserades den nya digitala insamlingen Mitt liv där landets alla skolbarn kan tillägna sig historiemedvetenhet och berätta om sin tillvaro här och nu, med fokus på en helt vanlig dag. Här kan barnen se och höra UR:s program ”Jakten på den glömda historien” och ”Hälsning till framtiden” och inspirerade av dem beskriva en dag i sitt liv. Insamlingen genomförs och presenteras på museisajten mittliv.minnen.se. Berättelserna blir därmed en del av Nordiska museets samlingar och kommer att finnas tillgängliga för framtidens forskare.

Tusentals skolbarn deltog i insamlingen som ägde rum 1942, i skuggan av andra världskriget. Här skildrade barnen sina hem och sina liv med detaljerade teckningar, foton och handskrivna dokument. Det var inte ovanligt att barnen arbetade efter skolan, behövde be om lov för att göra läxan och hade kaniner hemma, främst som mat. Ett urval av berättelserna har digitaliserats och finns nu tillgängliga på nytt.

– Barnens berättelser från 40-talet utgör en fantastisk källa till att förstå situationen i Sverige och ger ytterligare en dimension till krigsårens historia. Vi tror att även Mitt liv-insamlingen kommer att spegla den kritiska period vi lever i nu. Att kunna spegla barns vardagsliv på 40-talet mot hur barnen beskriver sina liv idag kommer att utgöra ett omistligt källmaterial för framtidens forskare, säger Sanne Houby-Nielsen, styresman på Nordiska museet.

– Att ha kunskap om historien och hur den påverkar oss är en nyckel till att förstå sin samtid. Därför är jag otroligt stolt över denna insamling där UR bidrar med digitalt tillgänglig historiemedvetenhet och historiekunskap. Det här motiverar förhoppningsvis barn över hela Sverige att skildra den exceptionella tid som de nu lever i, berättelser som kommer blir enormt värdefulla för framtida forskning, säger Sofia Wadensjö Karén, vd på UR.

Nordiska museet samlar redan sedan tidigare in vuxnas och äldre barns berättelser med anledning av coronakrisen.

(2020-05-05)