Nordiska museet samlar in coronaberättelser

Läkarundersökning 1938. Foto: Gunnar Lundh/Nordiska museet

Läkarundersökning 1938. Foto: Gunnar Lundh/Nordiska museet

I coronavirusets spår samlar Nordiska museet vardagsberättelser. Insamlingen äger rum digitalt och vänder sig till alla.

Pest, ryska snuvan och spanska sjukan. Mänskligheten har många gånger i historien hotats av epidemier. Just nu befinner vi oss mitt i en pandemi, coronaviruset, som påverkar människor världen över.

– Ett museum är alltid i rörelse. Framtidens historia skrivs ju hela tiden, och det är självklart för oss att hela tiden dokumentera viktiga skeden i samhället, säger Sanne Houby-Nielsen, styresman på Nordiska museet.

Nordiska museet grundades 1873 och har sedan dess löpande dokumenterat livet i Sverige och Norden, både i kristid och i vardagen. Nu öppnar museet en digital insamling där allmänheten får möjlighet att berätta om sina upplevelser och erfarenheter i spåren av coronaviruset.

Hur har vardagen påverkats? Hur beter vi oss? Och hur förändras synen på samhället i stort och på framtiden?

Frågorna berör både den som känner sig påverkad av virusets framfart och den som inte upplever sig särskilt påverkad. Bidragen hamnar i museets samlingar och kommer att fungera som ett underlag för framtidens forskare och publika arbete. Insamlingen äger rum på adressen www.minnen.se/tema/corona

Även Jönköpings läns museum och Västernorrlands museum samlar in berättelser från coronapandemin på webbplatsen Minnen.se.

(2020-03-18)