Kungar – en världshistoria

Bokomslaget

Kungar – en världshistoria handlar om autokrati och frihet över hela jorden och sträcker sig 5 000 år tillbaka, för att till sist återvända till randen av vår tid.

Boken är en jakt efter hur det kommer sig att en så stor del av världshistorien har präglats av monarker som gjort anspråk på att styra ensamma och utan inskränkningar. I ett omvälvande äventyr bakåt i tiden, genom ett maktfullkomligt gränsland, ekar en fråga som är lika relevant då som nu: Vad vilar makten slutligen på?

Vi träffar kungar och kejsarinnor, sultaner, shoguner, drottningar och tsarer. Vi läser handböcker av Sun Tzu, Chanakya och Ibn Zafar. Vi möter tidlösa lärdomar om ledarskap, psykologi och maktens natur. Här uppenbaras slutsatser om makten när den vilar i enskilda händer, slutsatser som inte alltid är bekväma, men nödvändiga – också för oss som tar demokratin för given.

Erik Petersson är fil.dr i historia och skrivit många böcker om nordiska regenter, bland annat Furste av Norden. Kristian Tyrann Den skoningslöse om Karl IX och Maktspelerskan. Drottning Kristinas revolt.

Erik Petersson:
Kungar – en världshistoria
Natur & Kultur
Utkom 2020