Tio tusen digitala samtidsberättelser tillgängliga i minnesbank

I insamlingen "Mitt liv – en dag i mitt liv" får skolbarn berätta om sin vardag och sina tankar om framtiden. Foto: Hellen Hjelm/UR

I insamlingen ”Mitt liv – en dag i mitt liv” får skolbarn berätta om sin vardag och sina tankar om framtiden. Foto: Hellen Hjelm/UR

För fem år sedan tog Nordiska museet initiativet till att bygga upp en samnordisk digital insamlingsplattform där museer och kulturarvsinstitutioner gemensamt kan samla in människors berättelser och bilder. Nu har 10 000 samtidsberättelser lämnats in och finns att läsa på minnen.se.

På insamlingsplattformen Minnen finns texter, bilder, ljudinspelningar och videofilmer med bland annat berättelser från flyktingar i samband med den stora flyktingvågen 2016, coronaberättelser samt över tusen skolelevers berättelser om sitt eget vardagsliv och tankar inför framtiden. Berättelserna på minnen.se är publikt tillgängliga och flera större forskningsprojekt har redan börjat beforska innehållet.

– Nordiska museet vill göra kulturhistoria och kulturarv till en angelägenhet för alla. För att lyckas med detta vill vi skapa förutsättningar att dela med sig av sina berättelser och tankar om hur det är att leva i Sverige idag. Vi vill att alla som bor i eller har en relation till Sverige ska känna sig välkomna att bidra. På så sätt bygger vi upp en minnesbank för framtidens forskare och besökare, säger Sanne Houby-Nielsen, styresman på Stiftelsen Nordiska museet.

Utmaningen inför framtiden är att få en mångfald av människor att känna sig bekväma med, och angelägna om, att vilja lämna sina berättelser till en gemensam minnesbank.

– Museets mål inför framtiden är att innehållet fortsätter att breddas och växa så att framtida generationer kan ta del av en mångfald av personliga berättelser som speglar samhället. Vi bär alla på viktiga pusselbitar om vår samtid. Nu hoppas jag att fler vill fortsätta bidra, säger Sven Rentzhog, avdelningschef Digital interaktion på Stiftelsen Nordiska museet.

Nordiska museet grundades 1873 och har sedan dess dokumenterat livet i Sverige och Norden, både i kristid, fest och vardag. I över 100 år har museet samlat på allmänhetens bilder och berättelser och i museets arkiv finns i dag uppskattningsvis 10 000-tals röster från förr som används i forskning och löpande väcks till liv i utställningar och annan publik verksamhet.

(2021-08-18)

Se även Nordiska museet samlar in efterlängtade kramar (2021-05-20)