Nordiska museet samlar åsikter om kronprinsessbröllopet

De flesta tycks ha en åsikt om kronprinsessparets bröllop. Positiva såväl som negativa röster hörs i det offentliga rummet, men vad händer i de privata rummen? Vilken plats tar detta bröllop i de svenska hemmen?

För att få veta allmänhetens uppfattning om kronprinsessan Victoria och Daniels Westlings bröllop gör Nordiska museet en insamlingssatsning genom en webbenkät och ett dagboksupprop. Insamlingen ingår i museets pågående arbete att dokumentera skeenden och händelser av skilda slag som påverkar och har påverkat Sverige och svenskarna. Genom denna satsning hoppas museet att få in ett rikt och varierat material att bevara för framtiden.

Nordiska museet vill veta hur allmänheten spenderar denna dag. Därför uppmanar nu museet alla att, oavsett åsikt, skriva dagbok under den 19 juni.

”Berätta vad du gör, hur du klär dig och vad du äter, allt är av vikt för att få en så varierad bild som möjligt. Materialet som museet får in kommer att förvaras i museets arkiv och finnas tillgängligt för forskare”, skriver museet i ett pressmeddelande.

Redan nu finns det möjlighet att via museets hemsida delta i en enkät om den 19 juni. Enkäten består av några korta frågor med syfte att fånga de allmänna åsikterna fram till bröllopsdagen.

(2010-06-08)