Nu bärgas järn från Gustav Vasas tid

Foto: Jim Hansson/Vrak – Museum of Wreck

Foto: Jim Hansson/Vrak – Museum of Wreck

En dag under 1550-talet styrde ett fartyg söderut genom Stockholms skärgård. Det var lastat med tunnor fyllda med stycken av järn, så kallade osmundar, som varit en viktig handelsvara för Sverige ända sedan medeltiden. Skeppet nådde aldrig sitt mål utan sjönk utanför Dalarö. Nu ska den sjunkna lasten i Osmundvraket undersökas och bärgas.

I ett unikt forskningsprojekt planerar Vrak – Museum of Wrecks i samarbete med Jernkontoret att bärga tunnor från det sjunkna skeppet. Arbetet möjliggörs genom forskningsanslag från stiftelsen Voice of the Ocean.

Marinarkeologer från Vrak genomför dykningar på vraket under perioden 13 till 24 maj. Då planeras bärgning av en eller två av de tunnor med osmundjärn som finns ombord. Bland annat hoppas man få svar på hur de skulle användas och vart de var på väg. Bärgningen kommer att göras med hjälp av lyftstroppar som placeras runt tunnorna, som kommer att vara vadderade med liggunderlag. Efter bärgningen kommer de att öppnas så att osmundarna som arkeologerna bedömer finns i lasten kan undersökas.

– Äntligen ska tunnorna med osmundar få se dagens ljus. Senast de såg solen var på Järntorget i Gamla stan i mitten av 1500-talet, när en tulltjänsteman kontrollerade innehållet innan man satte på locket. Vi tror att tunnornas konstruktion har att göra med att man ville förhindra smuggling. Det vore häftigt om vi kan ta reda på det 500 år senare, säger Jim Hansson, marinarkeolog och projektledare.

(2024-05-21)

Se även 1,6 miljoner till undersökningar av Osmundvraket (2023-10-14)