Bidrag till östgötska museers visningsmagasin

Boverkets samlingslokalsdelegation har beslutat att fördela drygt 8 miljoner kronor till vissa icke-statliga kulturlokaler. Nästan hälften av pengarna går till Östergötlands länsmuseums magasinsbyggnad i Boxholm.

– I år gör vi en stor satsning på bl.a. Östergötlands länsmuseums visningsmagasin i Boxholm. Det är ett intressant projekt där hela länet går samman för att på en mindre ort i Östergötland ta tillvara och ställa ut kulturföremål, säger Monica Widnemark, ordförande i Boverkets samlingslokaldelegation.

– Jag tycker också att det stora antalet ansökningar visar att de här pengarna har stor betydelse och bidrar till att utveckla kulturen ute i landet, säger Widnemark.

Östergötlands länsmuseum får alltså fyra miljoner kronor till nybyggnaden av gemensamt magasin i Boxholm för Östergötlands länsmuseum, Flygvapenmuseum i Linköping, Gamla Linköping, Norrköpings Stadsmuseum och Norrköpings Konstmuseum. Magasinet sammanbyggs med Folkets hus och byggs upp som ett visningsmagasin där besökare kan se en stor del av de magasinerade samlingarna och söka information i databaser.

Vidare får Stiftelsen Stora Kopparberget i Falun 1,5 miljoner kronor för nybyggnad av Världsarvshus och ombyggnad av Gruvmuseet med anor från 1700-talet. Det historiska industrilandskapet kring Stora Kopparberget och Falun togs upp på UNESCO:s världsarvlista i december 2001. Världsarvshuset kommer att bli startpunkten för besökare till Världsarvet Falun.

Övriga bidragsmottagare är Kristinehamns konstmuseum, Österlens museum i Simrishamn, Museet kvarnen i Filipstad, Teater Brunnsgatan Fyra i Stockholm, Nya Teatern i Örebro och Konsthallen i Hishult.

(2003-03-04)