Mat – alltid till hands

Arbetarmuseet Gråbo
18 maj 2024 tills vidare

Foto: Lina Johansson

Foto: Lina Johansson

Hemberedskap eller prepping som det ibland kallas är ett fenomen som aktualiserats i och med det rådande världsläget. Hushållens förmåga (eller brist på densamma) att klara sig själva i händelse av kris som långvariga strömavbrott eller vattenbrist har seglat upp som ett hett debattämne i media. Från att ha varit nästintill självförsörjande under bondesamhället har majoriteten av de svenska hushållen gått mot att idag vara helt beroende av långa, sårbara produktionskedjor för att få mat på bordet.

På detta ämne har Örebro läns museum invigt den nya utställningen Mat – alltid till hands på Arbetarmuseet Gråbo i Karlskoga. Utställningen kopplas tidsmässigt till de tre lägenheterna i museet som visar hur ett hem kunde se ut åren 1885, 1918 och 1942. Besökarna får följa matens resa, från jord till bord, som blir längre ju närmre vår egen tid vi kommer. Från självhushållning genom odling, konservering och naturabetalning, via industrialiseringen mot ett större beroende av importerade varor.

Elektricitetens intåg, rinnande vatten och tekniska uppfinningar som spis och kylskåp påverkar mathushållningen. Husmodern går från att vara producent till att vara hemmafru och konsument. Utställningen ger också en inblick i hur beredskapsåren under andra världskriget påverkade mathushållningen och tankarna kring det som i dag kallas prepping.