Nu skrivs IT-ålderns historia

Nu ska den svenska IT-historien dokumenteras, från hålkortsmaskinerna till Internets vagga på 1980-talet. Projektet Från matematikmaskin till IT ska samla erfarenheterna från 60 års arbete med datorer och deras föregångare i Sverige.

– Vi vill dokumentera IT-användningen i olika sektorer i samhället. Många som var med när allt började har nu uppnått en hög ålder, så det är viktigt att deras minnen dokumenteras för framtiden, säger Ann Louise Kemdal, museidirektör på Tekniska museet.

Från matematikmaskin till IT initierades ursprungligen av Dataföreningen och ska bland annat lägga grunden för framtida forskning. Den första fasen av projektet fokuserar på perioden 1950–1980. Projektet är ett samarbete mellan Tekniska museet, Dataföreningen i Sverige och KTH. Riksbankens Jubileumsfond och Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond har donerat 6,65 miljoner kronor till projektet.

– Tidigare har mycket av den tekniska utvecklingen dokumenterats. Det här projektet kommer att fylla ett glapp i IT-historien genom att i stället fokusera på själva användningen av tekniken. Genom att samla in och bevara svensk IT-historia för framtiden kan vi skapa en plattform för såväl forskare och skolor som för allmänheten, säger Arne Kaijser, professor vid avdelningen för teknik- och vetenskapshistoria, KTH.

– Dataföreningen har engagerat sig i projektet eftersom det känns synnerligen angeläget och är av stort intresse för våra medlemmar och för föreningen som bland annat verkar för en sund användning av IT i samhället, säger Rolf Berndtson, ordförande i Dataföreningen i Sverige.

(2007-03-11)