K-märkt får egen dag

Den 9 september har alla möjlighet att ta en titt på fula hus, fina hus, en fabrik eller kanske ett dass. Då är det nämligen dags för Kulturhusens dag. Årets tema är K-märkt och Riksantikvarieämbetet bjuder nu in alla som under den dagen vill visa upp en kultur-historiskt skyddad byggnad eller miljö.

Vad är egentligen k-märkt? Varför är en viss byggnad eller miljö k-märkt och en annan inte? K-märkt är ett begrepp som engagerar många. En vanlig uppfattning är att det är det vackra som skyddas och en del blir upprörda när ”fula” miljöer k-märks. På Kulturhusens dag uppmärksammas varje år en speciell kulturmiljö dit allmänheten är välkommen på gratis besök och guidning. På årets tema K-märkt kan allt från bostadshus och slott till industrier och trädgårdar komma att visas.

– Det handlar inte om fult eller fint, utan det gemensamma för dessa byggnader och miljöer är att de berättar en historia om tidigare förhållanden och om hur samhället har växt fram. Det är detta vi vill visa upp på Kulturhusens dag, säger projektledaren Pia Hedenstedt.

Mårtagårdens dass för tjänstefolk ligger i Kungsbacka och är byggnadsminne.
Foto: Bengt A Lundberg.

K-märkt är ett allmänt begrepp som används för bebyggelse och miljöer med ett utpekat kulturhistoriskt värde. De kan ha olika typer av lagskydd och ofta innebär det att en byggnad inte får rivas eller förändras på sådant sätt att det kulturhistoriska värdet minskar.

– Utmaningen för kulturmiljövården är hur vi ska värdera och välja. Vi kan inte bevara allt utan måste göra strategiska urval, säger riksantikvarie Inger Liliequist.

Byggnaderna och miljöerna som får lagskydd kan användas på många olika sätt. Ofta pågår sådan verksamhet som husen en gång byggdes för, ibland används de till något helt annat.

Kulturhusens dag anordnas i nästan alla europeiska länder på initiativ av Europarådet. Syftet är att visa upp kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer för att väcka intresse och sprida kunskap om dem. Riksantikvarieämbetet har varit huvudarrangör i Sverige sedan 1988 med olika teman varje år. Förra året var temat Möten och avsked.

(2007-03-11)