Norrköpings stadsarkiv och Norrköpings stadsmuseum släpper nu DVD:n "Norrköping presenterar sig" med klipp från presentationsfilmer från 1930-talet och framåt. I filmerna visas staden upp från sin bästa sida. [Sveriges Radio Östergötland]

https://sverigesradio.se/artikel/4220326