Ny lärobok i släktforskning

Nu finns en lärobok för alla som släktforskar med ArkivDigital: Släktforskning på riktigt av Håkan Skogsjö. Boken är en vägvisare som guidar från de första stegen till de avancerade metoderna.

Boken förklarar hur du släktforskar i originalkällor som kyrkböcker och bouppteckningar och hur du använder de olika register och andra hjälpmedel som finns. Boken är från början till slut skriven ur ett ArkivDigital-perspektiv. Det är företagets programvara som hela tiden används och förklaras och som alla exempel utgår från.

Boken inleds med att man söker sin närmaste släkt i register som ”Sveriges befolkning” och ”BiS, Befolkningen i Sverige”. Man fortsätter till kyrkböcker och bouppteckningar och går vidare till skattelängder, rättegångshandlingar och militära rullor. Stor vikt läggs vid att förklara moment och metoder och ge tips om hur man undviker fallgropar. Den viktiga källkritiken behandlas också.

Olika företeelser som släktforskare stöter på tas upp, som äldre tiders namnskick, mynträkning och tideräkning. Slutligen finns tips om mer udda källmaterial samt råd om hur man läser äldre tiders handstilar.

Författaren Håkan Skogsjö är en av Sveriges mest kända släktforskare och har givit ut ett flertal omfattande släktutredningar. Han har varit redaktör för Sveriges Släktforskarförbunds tidning Släkthistoriskt forum, för Släktforskarnas årsbok i närmare tjugo år och startade på 1990-talet förbundets webbplats Rötter. Skogsjö är styrelseledamot i ArkivDigital.

Håkan Skogsjö:
Släktforskning på riktigt. Hur du söker ditt ursprung i kyrkböcker och andra äldre dokument på internet
ArkivDigital
Utkom 2019