Ny plattform för medborgarinsamlad kulturmiljöinformation

FornPunkt.se är en ny plattform som gör det möjligt för vem som helst att rapportera in kulturlämningar och berika information om kända kulturmiljöer med exempelvis egna bilder.

Under det gångna året har ett fåtal testanvändare registrerat hundratals tidigare odokumenterade kulturlämningar. Den största registreringen täcker hela 111 hektar och kompletterar ett tidigare känt område med fossil åkermark på Gotland. Nu har FornPunkt.se blivit tillgänglig för allmänheten.

På FornPunkt.se kan man inte bara rapportera in kulturlämningar och fornlämningar utan också utforska och berika information om kulturlämningar från Riksantikvarieämbetets kulturmiljöregister, genom att ladda upp fotografier eller skriva kommentarer. Man kan utforska över 20 000 bilder föreställande kulturlämningar över hela landet, tillgängliggjorda av såväl allmänheten som kulturinstitutioner.

– Det finns otroligt mycket kunskap ute i samhället om kulturmiljöer, och FornPunkt finns till för att ta vara på och sprida den. För hoppningen är att oavsett om en aktör ska dokumentera, forska om, eller skydda kulturmiljöer så ska FornPunkt bidra till att man har en bättre utgångsläge än idag, säger Albin Larsson, som står bakom plattformen .

Albin Larsson har en bakgrund som verksamhetsutvecklare vid Riksantikvarieämbetet och arbetade innan skapandet av FornPunkt med forskning och utveckling på kulturarvsstiftelsen Europeana Foundation i Haag.

Informationen som personer och organisationer delar på FornPunkt.se blir öppet tillgänglig för både hobbyister, forskare och olika kulturmiljöaktörer. Fornpunkt.se finns på adressen fornpunkt.se.

(2022-09-25)