År 2016 fyller offentlighetsprincipen och den första svenska tryckfrihetsförordningen 250 år. Under Tryckfrihetsåret 2016 kommer en mängd myndigheter, organisationer, föreningar och enskilda intressenter att ha programaktiviteter som uppmärksammar det fria ordet och rätten till fri information i Sverige och i omvärlden, historiskt, i nutid och i framtiden.

Sajten Frittord250.se samlar information om aktiviteter som relaterar till Tryckfrihetsåret. Här finns också resurser i form av bakgrundsmaterial, källtexter och kontaktuppgifter till personer med engagemang i tryckfrihetsfrågor med mera.

Frittord250.se administreras från Kungl. biblioteket men är en fristående sajt som står öppen för olika organisationer och verksamheter som vill annonsera sina aktiviteter.