Över nittio år efter att Statens institut för rasbiologi grundades finns fortfarande bilder på samer och andra minoriteter tillgängliga för allmänheten hos Uppsala universitetsbibliotek. [Sameradion]

https://sverigesradio.se/artikel/6087410