Ny söktjänst för kulturarv på nätet

Nu lanseras söktjänsten Kulturmiljösök för den som vill leta i Riksantikvarieämbetets digitala källor. Man kan söka information om till exempel fornlämningar, byggnadsminnen, kyrkor, föremål och även hitta fotografier och litteratur.

– När kulturarv förstörs, till exempel i skogs- eller jordbruket, står ofta okunskap bakom. Med den nya tjänsten hoppas Riksantikvarieämbetet öka kunskapen om kulturarvet och därmed förbättra skyddet, säger projektledaren David Haskiya.

Kulturmiljösök har arbetats fram på Riksantikvarieämbetet under 2006 och är en del i arbetet med att göra kulturarvsinformationen tillgänglig för allmänheten. Kulturmiljösök söker bland annat ritningar, foton, fornlämningar, byggnader och böcker, samlingar som byggts upp under flera hundra år.

Dessutom är söktjänsten kopplad till flera andra källor, till exempel länsmuseer, Historiska museets samlingar och Svenskt diplomatarium.

– Det här är bara början. Vi har redan börjat koppla ihop andras information med vår, och en dröm är att bli en nod för all kulturarvsinformation i landet. Det vore också fantastiskt om vi kunde skapa en plats där människor själva kan ladda upp information och bilder, och på så vis fylla i de luckor i historien vi har. På så sätt ges människor en möjlighet att ta ansvar för vårt kulturarv.

Kulturmiljösök finns på Riksantikvarieämbetets hemsida.

(2007-04-22)