Den fornlämning som ”upptäcktes” av amatörarkeologen Bob Lind för en tid sedan och som påstods vara en världssensation har varit känd sedan 1930-talet. Den heter Höga stenar och är beskriven som ett järnåldersgravfält. [DN]

https://www.dn.se/nyheter/sverige/fornlamning-kand-sedan-30-talet/