Nya Älvsborgs fästning har återinvigts

Nya Älvsborgs fästning. Foto: Bert Leandersson

Foto: Bert Leandersson

Nu har Nya Älvsborgs fästning i Göteborgs hamninlopp återinvigts. Tillsammans med den nya hyresgästen Älvsborg event öppnade Statens fastighetsverk ön för besökare under maj.

– Fästningsön är en av Göteborgs viktigaste historiska platser som varit med att forma stadens utveckling. Det är en plats som alla ska ha möjlighet att besöka, säger generaldirektören Ingrid Eiken.

De senaste åren har Statens fastighetsverk gjort en hel del välbehövliga förbättringar för att modernisera den 350 år gamla fästningen som började byggas 1653 som skydd mot danska attacker. Vatten- och avloppsystemet har rustats upp och en ny högspänningskabel dragits från fastlandet. Nästa steg är att ta hand om muren som föll ihop tidigare i våras.

– Det har varit ett stort och komplicerat arbete att dra ut nya sjöledningar som är förlagda på botten och går in till fastlandet. I samband med det arbetet har vi också byggt en brygga för hantering av sopor och avfall. Nu är arbetet klart och fästningen är redo att ta emot nya hyresgäster och besökare, säger Thomas Andreasson, fastighetsförvaltare vid Statens fastighetsverk.

Älvsborg event kommer att erbjuda mat, dryck och aktiviteter. Företaget driver också Bohus fästning och tar med sig erfarenheter därifrån.

– Vi har ett stort historiskt intresse och vill att det ska prägla verksamheten på Älvsborgs fästning, både vad det gäller maten och aktiviteter, till exempel kanonsalut och karoliner på ön. Det finns många olika möjligheter på detta fantastiska ställe, säger Emil Karmark, som är en av delägarna.

I Nya Älvsborgs fästning finns en kyrka, restaurang, kafé och konferensanläggning för upp till hundra gäster. På sommaren kan borggården, fästningsvallarna och de gamla fängelsecellerna utnyttjas till utställningar och aktiviteter. Fästningen är statligt byggnadsminne och är sedan 1971 ett populärt utflyktsmål.

(2023-06-13)