Dalénmuseet och Ekonomiska museet får Näringslivshistoriska priset

Dalénmuseet i Stenstorp och Ekonomiska museet i Stockholm delar på Näringslivshistoriska priset 2021. Museerna får det för sitt framgångsrika folkbildande om företagandets och ekonomins roll i samhällets utveckling. Med utmärkelsen från Centrum för Näringslivshistoria följer en prissumma om 100 000 kronor, som mottagarna delar på.

Näringslivshistoriska priset instiftades 2019 av Centrum för Näringslivshistoria. Utmärkelsen går till den eller de som gjort bestående insatser för att lyfta svensk näringslivshistoria och visa på de svenska företagens bidrag till det gemensamma samhällsbygget. Förste mottagare var skriftställaren Anders Johnson. Under pandemiåret 2020 pausade priset, men är nu åter.

Årets mottagare utsågs i veckan av prisets jury efter att öppen nomineringsperiod givit ett stort antal kandidater från akademi, journalistik, näringsliv och institutioner. Juryns motivering lyder:

”Dalénmuseet i Stenstorp och Ekonomiska museet i Stockholm får Näringslivshistoriska priset 2021 för sina föredömliga folkbildningsinsatser inom svensk näringslivshistoria. Utifrån vitt skilda förutsättningar bjuder de sina besökare på perspektiv och diskussioner om företagandets och ekonomins roll i samhällsutvecklingen. Genom berättelser som knyter samman dåtid och nutid, lokalt och globalt, väcker museerna nyfikenhet hos gammal som ung – om kreativitet, företagande och ekonomi.”

Prismottagarna tar emot utmärkelsen den 9 september på historiebrukskonferensen History Marketing Summit i Stockholm. De kommer då att ge kortare pristagarföreläsningar, med fokus på aktuella aktiviteter i sina verksamheter.

– Vi är fantastiskt glada över det här fina priset, som dessutom kommer precis när vi firar 25-årsjubileum. Intresset för Gustaf Daléns livsverk och berörande levnadsöde är lika engagerande och inspirerande än idag. Den här utmärkelsen sporrar oss i vårt arbete, som till stora delar bedrivs ideellt,” säger Mikael Hildingsson, ordförande för Gustaf Dalénsällskapet som driver Dalénmuseet.

– Vi är mycket stolta och glada över att tilldelas Näringslivshistoriska priset. Det ger oss ytterligare kraft och energi i vårt arbete med ekonomiskt lärande där historien, nutiden och framtiden finns med”, säger Cecilia von Heijne, chef för Ekonomiska museet.

(2021-08-24)