Nya hällristningar funna utanför Simrishamn

Flera nya hällristningar har upptäckts vid Simrislund söder om Simrishamn i samband med att en grupp tyska arkeologer påbörjade ett projektarbete där.

De tre arkeologerna, under ledning av Heinz Tron från Humboltuniversitetet i Berlin, har ansökt om och fått pengar till ett projekt för att dokumentera hällristningen i Simrislund. Arbetet skall resultera i en rapport och en artikel och är värdefullt som dokumentation och för bevarandet av hällristningen, och för förståelsen av sambandet mellan den och andra hällristningar i trakten. De tyska arkeologerna har fått hjälp av Ann-Louise Svensson på Österlens museum, som har undervisat dem i frottageteknik och nattbelysning.

Foto: Lotta Rabe

Någon liknande hällristning har inte hittats tidigare och under arbetet med att frilägga hällen har bilder hittats av bland annat yxor och solkors, troliga figurer såsom hästar, en fot med tår och skepp av bornholmstyp. Även ett antal skålgropar har frilagts.

Det fortsatta arbetet kommer nu att innebära ytterligare rensning av hällen och nattbelysning av bilderna, frottering och kart-dokumentering för att lära känna hällristningen ordentligt. Man hoppas också på att kunna öka förståelsen för värdet, bevarandet av och förståelsen för hällristningar hos såväl myndigheter som allmänhet i och med att denna unika häll nu undersökts noggrannare.

Foto: Lotta Rabe.

(2006-05-20)