Samverkan skall säkra Sveriges digitala arkiv

På initiativ av bland annat Riksarkivet bildas nu ett nationellt kompetenscenter med uppgift att utveckla och sprida metoder för att långsiktigt säkra Sveriges digitala kulturarv. Arbetet skall ske i nära samarbete med myndigheter, kommuner, landsting och privata organisationer för att bevara digital information för eftervärlden. Bland annat ansluter Kungliga Biblioteket och Statens ljud- och bildarkiv till arbetet.

Det produceras i dag mer information än någonsin i Sverige och det mesta sker i digitalt format. Samtidigt är det få myndigheter eller företag som använder framtidssäkra metoder och standarder för att lagra informationen. Risken är att mängder av information i Sverige kan gå förlorad för eftervärlden om inte lagringen sker på ett framtidssäkrat sätt.

– Det är viktigt att myndigheter och organisationer tar denna fråga på allvar annars kan konsekvenserna blir stora. Genom expertis samlad i vårt kompetenscenter och genom samarbeten skall vi nu öka svenska organisationers fokus på att bevara digital information med ett långsiktigt perspektiv, säger Östen Jonsson, verksamhetsledare för Centrum för Långsiktigt Digitalt Bevarande.

Att långsiktigt bevara digital information ställer stora krav på arkiveringen. Hårddiskar, CD- och DVD-skivor och magnetremsor bryts ner med tiden och system och hårdvara åldras snabbt. Det finns exempel på arkiverade CD-skivor där ytskiktet krackelerat redan efter fem år och information har förstörts. Andra optiska diskar kan ha fysiska livslängder upp till hundra år samtidigt som det kan bli lika svårt att hitta en CD-spelare i nästa sekel som det är att hitta en vaxrulle i dag. Andra problem handlar om att dagens system ska vara kompatibla med framtidens och att många arkivarier saknar tillräcklig utbildning i att lagra digital information långsiktigt.

– En av våra viktigaste uppgifter blir att fortsätta utveckla metoder och strategier för arkivering av digitalt material men också att utbilda inom ämnet. Genom samverkan och forskning är jag övertygad om att vi kan hitta praktiska lösningar som bidrar till att på bästa sätt bevara digital information om vår tid för kommande generationer, säger Östen Jonsson.

Grundarna till Centrum för Långsiktigt Digitalt Bevarande är Riksarkivet, Luleå Tekniska Universitet och Boden Kommun och invigningen av kompetenscentret sker den 30 maj i Boden.

(2006-05-29)