Arbetslivsmuseer delar på fyra miljoner kronor

Riksantikvarieämbetet har beslutat hur årets bidrag till arbetslivsmuseer ska fördelas. Närmare fyrahundra projekt har ansökt om bidrag och av dem har 73 beviljats medel. Det totala bidraget är på fyra miljoner kronor och Riksantikvarieämbetet föreslår att regeringen höjer bidragssumman med två miljoner kronor.

– Även i år har vi fått in många bra ansökningar som vi inte kan bevilja på grund av det stora antalet ansökningar. Flera av projekten som beviljats medel kan inte heller få hela summan de sökt, säger Fredrik Linder på Riksantikvarieämbetet.

Allt fler människor intresserar sig för att skildra och utveckla den egna bygdens arbetslivshistoria. I Sverige finns idag minst 1 300 arbetslivsmuseer. Gemensamt för många arbetslivsmuseer är att de arbetar med 1900-talets historia och det industriella kulturarvet.

Arbetslivsmuseerna finns där historien har utspelat sig. De berättar om arbetets vardag, människorna och deras drömmar men även om maskiner och teknisk utrustning som fanns på dessa arbetsplatser. Museerna vill ofta visa maskiner i drift och på så sätt bevarar, brukar och levandegör de det industriella kulturarvet.

Motorfabriken Pythagoras i Norrtälje får 400 000 kronor till Barnens verkstad - ett projekt som tar skruv Föreningen Stiftelsen Skärgårdsbåten har fått 80 000 kronor för att rusta upp ångfärjan Mälaren 3

Motorfabriken Pythagoras i Norrtälje
får 400 000 kronor till Barnens verkstad – ett projekt som tar skruv.
Foto: Bengt A Lundberg.

Föreningen Stiftelsen Skärgårdsbåten har fått 80 000 kronor för att
rusta upp ångfärjan Mälaren 3.
Foto: Bengt A Lundberg

Bidraget till arbetslivsmuseerna har mycket stor betydelse. Museerna drivs vanligen på ideell basis av föreningar och stiftelser och de är beroende av stöd för att kunna göra investeringar och utveckla verksamheten.

I år har Riksantikvarieämbetet fördelat bidraget till fem insatsområden: vård av kulturarv, kunskapsuppbyggnad, publik verksamhet, säkerhet och nätverk. Största bidragen går till Stiftelsen Motorfabriken Pythagoras (400 000 kronor för Barnens verkstad – ett projekt som tar skruv), Ebbamåla Bruk (284 000 kronor för ”förstärkning av arbetslivsmuseets grundbultar”) samt Kulturmiljövårdsföreningen Yxskaftet (200 000 kronor till projektet Järnliv förr och nu).

(2006-05-12)