Nya miljoner till jobb inom kultursektorn

Kulturrådet har beslutat att ge 24,7 miljoner kronor i bidrag till sysselsättningsåtgärder inom kulturområdet. Det här är den sista stora fördelningen som Kulturrådet gör inom ramen för det så kallade Access-projektet. Kulturrådet har under fyra år fördelat över 600 miljoner kronor i bidrag till bland annat kulturmyndigheter och institutioner som vill anställa arbetslösa inom kultursektorn.

– Den här satsningen har betytt mycket för Kultursektorn. Ett stort antal långtidsarbetslösa har fått anställning och som mest har 970 personer varit anställda, säger Kennet Johansson generaldirektör för Kulturrådet. Vi kan redan nu konstatera att Access bidragit till att ett stort antal samlingar, föremål och arkivalier lyfts fram i ljuset och blivit tillgängliga för allmänheten.

Det är 79 projekt som nu får bidrag från Kulturrådet, projekten rör bland annat arkiv, bibliotek, hembygdsrörelsen, musei- och kulturmiljö och scenkonst. Drygt hälften av de projekt som nu får bidrag faller inom ramen för musei- och kulturmiljöområdet. Kulturrådet har den här gången valt att prioritera pågående projekt och projekt som gör material tillgängligt via Internet.

Det största projektet är Svenska Filminstitutets filmarkiv i Grängesberg som får 2,5 miljoner kronor i bidrag, i enlighet med Kulturrådets regleringsbrev. Andra stora bidragsmottagare är Riksarkivet som får 1 260 000 kronor till DAF – digital arkivöverföring för forskning vid universitet och högskolor samt för allmänheten, Statens historiska museers Invite – öppna samlingar vid SHMM (1 200 000 kronor) och Nordiska museets Access till Nordiska museets samlingar (780 000 kronor).

Kulturrådet har sedan hösten 2005 ansvarat för Access-projektet, på uppdrag av regeringen. Access-projektet har som syfte att stärka arbetet med att bevara, vårda och tillgängliggöra samlingar, föremål och arkivalier inom hela kulturfältet. Access-projektet kommer att avslutas under 2009 och Kulturrådet ska redovisa effekterna av satsningen till regeringen senast den 1 mars 2010.