Sveriges första forntidsmässa i Norrköping

Föreningen Bronsålder i Norrköping och Nätverket Sveriges Levande Forntid (NSLF) arrangerar Sveriges första forntidsmässa – Levande Forntid – i Norrköping den 17-18 mars 2001.

Nätverket, som representerar flertalet av landets forntidsanläggningar, har årligen över en halv miljon besökare och forntidspedagogik för 50 000 skolbarn. Forntiden omfattas i NSLF av sten-, brons- och järnålder samt vikingatid och tidig medeltid.

För att manifestera forntiden i mässform, inbjuds grupper, enskilda personer, institutioner, föreläsare, andra nätverk, artister och hantverkare, som alla har forntiden som intresse- och arbetsområde att visa upp sig och sina verksamheter.

Arrangemanget genomförs inför turistsäsongen, för att öka allmänhetens intresse för forntida resmål, knyta nya kontakter och öka kunskapsutbytet inom ”forntidsbranschen”. Flera världsrekord skall också slås – bland annat i eldslagning.

(2001-02-28)