En ny samarbetsöverenskommelse har träffats mellan Statens fastighetsverk, Statens försvarshistoriska museer och Statens maritima museer. Överenskommelsen skall vid sidan av en tydligare ansvarsfördelning mellan myndigheterna även leda till en gemensam vidareutveckling av statens försvarshistoriska besöksmål.

– Vi har naturligtvis haft ett givande samarbete även tidigare, men genom samarbetsöverenskommelsen tydliggör vi gränsdragningen mellan våra myndigheters respektive ansvar, säger Bo Jonsson, generaldirektör på Statens fastighetsverk.
 
– Sveriges försvarshistoria är en stor del av vårt kulturarv – nu får vi en gemensam plattform som underlättar arbetet med att till exempel vidareutveckla våra besöksmål 

De lokala museerna som ingår i nätverket Sveriges militärhistoriska arv – tillika hyresgäster hos fastighetsverket – är en av de grupper som parterna kommer att stötta. Målet är att de skall ges bästa möjliga förutsättningar för att levandegöra Sveriges försvarshistoriska besöksmål som kan vara såväl äldre fastigheter som moderna anläggningar.

– Våra tre myndigheter har närbesläktade uppdrag inom kulturarvsområdet. Med den här samarbetsöverenskommelsen skapar vi ännu bättre förutsättningar för att utveckla, förmedla kunskap om och upplevelser av statens försvarshistoriska besöksmål, säger Staffan Bengtsson, överintendent på Statens försvarshistoriska museer och Robert Olsson, överintendent på Statens maritima museer.