Regeringen undersöker länsmuseernas förutsättningar

Jönköpings läns museum, Kalmar läns museum, Länsmuseet Västernorrland och Bohusläns museum. Foto: Jönköpings läns museum samt Jopparn, Blajo och Boberger (Wikimedia Commons)

Jönköpings läns museum, Kalmar läns museum, Länsmuseet Västernorrland och Bohusläns museum. Foto: Jönköpings läns museum samt Jopparn, Blajo och Boberger (Wikimedia Commons)

Regeringen ger Riksantikvarieämbetet i uppdrag att göra en genomlysning av de regionala museernas förutsättningar. Det välkomnas av Länsmuseernas samarbetsråd, som larmat om situationen.

– Vi vill att alla ska ha tillgång till det kulturarv som vi förvaltar, säger Linda Lundberg, generalsekreterare för Länsmuseernas samarbetsråd.

Läs artikeln på SVT Nyheter

(2020-01-10)