Arkeologer kartlägger gamla och nya boplatser i Ingå i södra Finland. Keramik från stenåldern hör till fynden i Ingarskila och Täkter. Ett tjugotal stenåldersboplatser har kunnat spåras i Ingå. [Yle Västnyland]

https://svenska.yle.fi/artikel/2012/11/12/nya-stenaldersfynd-i-inga