Nya stenåldersfynd i Nyland

Arkeologer kartlägger gamla och nya boplatser i Ingå i södra Finland. Keramik från stenåldern hör till fynden i Ingarskila och Täkter. Ett tjugotal stenåldersboplatser har kunnat spåras i Ingå.

Läs artikeln på Yle Västnyland

(2012-11-17)