Gribshundens roder ett sensationellt fynd

Gribshundens roder friläggs. Foto: Brett Seymour

Gribshundens roder friläggs. Foto: Brett Seymour

Både rorkulten och det sex meter långa rodret från skeppet Gribshunden har påträffats under pågående arkeologiska undersökningar på vraket från 1495. Det var med den här tekniken som den danske unionskungens skepp – men sannolikt också Columbus och Vasco da Gama – manövrerade sig fram över världshaven.

– Vi har aldrig tidigare kunnat undersöka den här typen av föremål. De fanns helt enkelt inte. Förrän nu, säger forskningsledaren Brendan Foley från Lunds universitet.

Skeppskonstruktionen har varit i fokus under dykningarna utanför blekingska Ronneby. De har genomförts av forskare och marinarkeologer från Lunds universitet, Blekinge museum och danska Vikingeskibsmuseet. Högteknologiska hjälpmedel har använts för att kunna avslöja de medeltida skeppsbyggarnas hemligheter.

– Ingen känner till hur skeppen vid tiden för de stora upptäcktsresorna styrdes över haven. Det är förstås otroligt symboliskt att hantera den typ av roder som styrde världen en riktning som gav oss länder som dagens USA, Mexiko och Brasilien, säger amerikanskfödde Foley.

Det sex meter långa rodret har frilagts på botten, för att genom så kallat fotogrammetri, 3D-domumenteras, medan rorkulten och andra mindre konstruktionsdelar har lyfts till ytan för att 3D-modelleras med en speciell scanner. Vissa av föremålen har sedan återdeponerats på samma plats vraket, i ett test av framtida arbetssätt. Allt har skett i samverkan med Digitala arkeologiska laboratoriet på Lunds universitet, skeppsbyggnadsexperter på danska Vikingeskibsmuseet och Länsstyrelsen i Blekinge.

Nästan i skymundan kommer högprofilerade fynd av medeltida skjutvapen, kanonlavetter och keramikdelar. Även detta är fantastiska föremål som berättar mycket om skeppet och det medeltida samhället. Alla bärgade föremål tas omhand av Blekinge museum för konservering.

(2022-09-01)

Se även Unikt medeltida kanonfynd vid Gribshunden (2021-05-22)