Gustav Adolf-pris till Kristiina Savin

Idéhistorikern Kristiina Savin, verksam vid Lunds universitet, har tilldelats årets Gustav Adolf-pris för sin avhandling Fortunas klädnader. Lycka, olycka och risk i det tidigmoderna Sverige. Priset om 35 000 kronor delas ut av Vasamuseets vänner på Gustav Adolf-dagen som hålls varje år den 6 november.

Idéhistorikern Kristiina Savin. Foto: Jonas Hansson
Idéhistorikern Kristiina Savin.
Foto: Jonas Hansson.

Savin visar att tvärtemot vad som tidigare hävdats ansågs det inte alls vara acceptabel att skylla på Gud så fort en olycka drabbade. I en värld där människan var utsatt för fru Fortunas nycker gällde det istället att lära sig hantera lycka och olycka. Genom att använda ett omfattande, men tidigare outnyttjat källmaterial visar Kristiina Savin hur riskhantering kunde se ut innan den vetenskapliga revolutionen gett människan en känsla av att behärska sin värld. Lyckans växlingar förklarades med hänvisning till en allsmäktig Gud, som ville straffa, varna eller visa barmhärtighet.

Förra året gick Gustav Adolf-priset till Stefano Fogelberg Rota för boken Poesins drottning. Christina av Sverige och de italienska akademierna.