Nyöppning av Hallands Militärhistoriska Museum

Hallands Militärhistoriska Museum. Foto: Anna Fransisca Nilsson

Foto: Anna Fransisca Nilsson

Hallands Militärhistoriska Museum öppnade i dag på delvis ny plats med ett nytt namn. Tidigare hette museet Garnisons- och luftvärnsmuseet. 450 besökare kom till nyöppningen.

Under åren 2020–2022 genomgick museet ett stort förändringsarbete och flyttade all verksamhet från regementsområdet på Galgberget i Halmstad till Skedalahed strax öster om staden. Skedalahed användes som exercished för Hallands bataljon under andra halvan av 1800-talet och en bit in på 1900-talet. Där finns även rikssamlingen för luftvärn som museet förvaltar. Med nyöppnandet breddar museet sitt fokus till att även omfatta krigen i Halland under den dansk-svenska tiden.

Museets samlingar består till största delen av militärt materiel – från uniformer, vapen, medaljer och fältövningsmateriel till unika historiska föremål från 1800- och 1900-talet. Museet förvaltar även Statens samling av luftvärnskanoner. Samtliga pjäser har använts inom svenskt luftförsvar under hela 1900-talet och ett urval av dessa visas i museet.

(2023-07-01)