Hälften av föremålen slängs vid utgrävningar

Foto: Lena Holmquist & Stockholms universitet

Foto: Lena Holmquist & Stockholms universitet

Häften av de metallföremål som hittas vid arkeologiska utgrävningar slängs och det saknas uttalade riktlinjer för vad som ska bevaras. Det visar en ny studie som gjorts av Institutionen för arkeologi och antikens kultur vid Stockholms universitet och Statens historiska museum.

– Nu finns för första gången en studie som visar på att det gallras och destrueras så många fynd som det faktiskt görs, i snitt cirka hälften av fynden. Och ofta vet vi inte vad det är för föremål det handlar om. En del av vårt kulturarv kastas bort som man egentligen är skyldig att ta om hand, säger forskaren Lena Holmquist vid Stockholms universitet.

Läs artikeln på Stockholms universitet

(2019-07-05)