Nytt institut för studier i Malmös historia

Institutet för studier i Malmös historia - logotyp

 

 

 

För att stimulera historisk forskning om Malmös utveckling har Malmö stad och Malmö högskola gemensamt startat Institutet för studier i Malmös historia. Institutet skall arbeta med att ta fram och sprida forskning om Malmö ur ett europeiskt perspektiv och stimulera till samtal med Malmös medborgare. I det flerdisciplinära projektet ingår 18 forskare, chefer och företagsrepresentanter från Malmö, Sverige och Europa.

Kockums, Mazetti och ”Strumpan”. Malmö stads moderna historia är intimt förknippad med det industriella genombrottet. I den utveckling som tog fart i Malmö på 1870-talet och som fick stadens befolkning att nästan fördubblas vart tjugonde år finns förklaringar som kan bidra till att man bättre förstår dagens utveckling i staden – i det nya Malmö, som är baserat på IT, handel, tjänster och kunskap.

”Historien går visserligen inte i repris, men dåtiden kan ge oss kunskap som gör att vi lättare undviker att upprepa gamla misstag när vi skall hantera dagens problem”, skriver forskningsledaren Roger Johansson.

Institutet har bildat ett vetenskapligt råd för att forskningen skall hålla en hög kvalitet. I rådet återfinns både nationellt och internationellt erkända forskare från Malmö och övriga landet, Danmark och Holland samt ansvariga chefer för olika institutioner och företag.

(2010-09-16)